Canada, RCA Victor 47-8139 (1963)


PHKM-3003   /   PHKM-3004


 

Canada, RCA Victor 47-8267 (1963)


PHKM-5257   /   PHKM-5261


 

Canada, RCA Victor 47-8460 (Oktober 1964)


RPKM-4470-   /   RPKM-4472-


 

Canada, RCA Victor 57-3357 (Canada International, 1965)


10 SPKM-1413-   /   10SPKM-1414-


 

Canada, RCA Victor 47-8605 (1965)


SPKM 1884   /   SPKM 1883


 

Canada, RCA Victor 47-8840 (Mai 1966)


TPKM-3666   /   TPKM-3667